☆ Trash Chique ☆ Vette auto's ☆ Sloopwerkzaamheden ☆ Achterklap ☆ Trashchique ☆

Eeuwenoude ziel of een gewetenloos kanon?

De redactie van Trash Chique heeft vanwege het barre beursklimaat een tijdje overwinterd in Nudistan. Een waar paradijs als het gaat om economische groei. Als economisch vluchteling rol je in Nudistan van de ene Win-Win-situatie in de andere. Het slijk der aarde stroomt in Nudistan door de straten en in deze hemelse poel vond Trash Chique Lenny Lust, Oostzaner van geboorte, financieel toerist en filantroop. Een interview vanuit vrijwillige ballingschap.

Lenny Lust wel een cocktailMijnheer Lust, was u de economie ook zat in Nederland?
- Het tegendeel, mijnheer Biff. Wat mij betreft heeft het Nederlandse economische klimaat duidelijk de voordelen van het broeikaseffect te pakken. Lekker warm. Dat gezeur over de slechte economie is een smoes van die als econoom mislukte premier om zijn bezuinigingen er door te drukken. Veel te christelijk voor mij.
Nee, ik was hier om mijn productiemaatschappij te bezoeken. Lage lonen landen hebben als bijkomend voordeel dat het personeel er nog in hun broek schijt als de directeur zelf op inspectie komt.

Wat maakt u dan precies en voor wie?
- Ik maak alternatieve verjongingsproducten. Een kruising tussen verzorgingsproducten en alternatieve geneesmiddelen.
Het principe van mijn productlijn Swami is dat het niet het uiterlijk verjongt, maar het innerlijk. Het middel beïnvloedt namelijk de reïncarnatiecyclus.
De doelgroep bestaat uit vrouwen van eind twintig tot vijftig die de zin van het bestaan en in het bijzonder zichzelf zoeken en eenzame mannen van veertig plus, die dat soort vrouwen zoeken.

Lenny Lust in NudistanVertelt u eens hoe u deze business terecht bent gekomen, heeft dit te maken met de Oosterse cultuur waarin u bent opgegroeid?
- Ja, al toen ik nog een klein jongetje was reden bij ons op het dorp 24 uur per dag de vrachtwagens vol kippen af en aan. Die 24-uurs economie is inmiddels geëvolueerd naar een 36-uurs economie. De uitdaging van globalisering ligt verstopt in tijdsverschillen. Als het kantoor in Amsterdam dicht gaat om 20.00 uur, gaat de tweede shift in de Nudistaanse fabriek van start. Tijd is geld heeft een nieuwe betekenis gekregen.
Mijn droom was altijd om net zo rijk te worden als die kippenboeren. Ha, ha, nou, ik ben inmiddels wel een paar dromen verder. Wat die kippenboeren in hun tijd niet meekregen was de beurs. Ik ben een kind van allerlei blije indexen, de zon en multiple technologie fondsen. Voor mij geen stinkschuur, maar gewoon lekker uitslapen en week-op-week stijgingen op de AEX.
In het begin was het niet altijd even makkelijk. De eerste experimenten met de Swami-lijn liepen wat averij op door een onzorgvuldige medewerker van de fabriek in Bhopal. Maar na drie naamswisselingen was iedereen het spoor bijster en kon ik een doorstart maken in Nudistan. Een geweldig land; in Nudistan sta je nooit in je hemd.

Zwarte Loretta (Archieffoto)Wat betekent rijkdom voor u. Wat doet u met uw geld?
- Ik houd het sober. Ik kom uit Oostzaan en in Oostzaan staan we met beide voeten op de grond. Ik hou van mooie dingen. Kunst, auto’s, villa’s, opgezette dieren, lekker eten en vrouwen. En het liefst gecombineerd. Zo word ik het allergelukkigst als ik met mijn Loretta (red. Zwarte Loretta!*) in mijn huisje op de Kaaimaneilanden onder mijn nieuwe Van Gogh aan een in goed pinguinvet geconfijte luiaardbout zit. Loretta is aan de lijn, begrijpt u wel.

Ontwikkelinghulp in AerdenhoudtU staat ook bekend als filantroop? U steunt hongerige kindertjes in Afrika?
- Mijn filantropische werk is net zo resultaatgericht als mijn onderneming. Afrika is leuk om te jagen, maar voor reguliere ontwikkelingshulp is het niet geschikt. Er gaat te veel geld op aan eerste levensbehoeften. Ik heb op advies van mijn financieel raadgever besloten om het dichter bij huis te houden. Er is genoeg leed in ons eigen land. Ik heb een mooi project opgestart in de achterstandwijken van Wassenaar en Aerdenhout. Om die mensen een kans te geven een volwaardig bestaan op te bouwen. Ik zie u bedenkelijk kijken, maar het is serieus een probleem om een goede butler te vinden in Nederland. Ik voorzie in die behoefte en geef aan de andere kant de mensen in Afrika een kans op een mooie toekomst. Vijftig euro in de maand is ver boven Afrikaans modaal. Ik geef ze een kans om hun natuurlijke dienstbaarheid in de praktijk te brengen. En hun familie in Afrika mag geheel belangeloos de nieuwste producten van de Swami-lijn proberen. Dus ook die mensen worden niet vergeten.

Een van de pauperwoningen in WassenaarAls nuchtere Hollandse nieuwsneus wil ik toch nog even terugkomen op het product zelf. Met wat voor spul verjong je je ziel? Ik wil graag weten waar het van gemaakt wordt en wat de gedachte erachter is.
- Tsja, het is lastig om dat aan westerse leken uit te leggen. Uitgaande van de reïncarnatieleer is er dus een levenscyclus. Je sterft en je ziel komt terug als iets of iemand anders. Hoe vaker je terug bent gekomen, hoe rijker je ziel, want die verhuist elke keer mee. Goed, Swami versnelt het proces van sterven en wederkeren, als een soort katalysator. Wat je krijgt is dus een rijkere ziel.
En het fabricageproces is zo mogelijk nog ingewikkelder. Daar zitten al jaren van onderzoek in. Na bijna alles geprobeerd te hebben, zijn we tot de conclusie gekomen dat labradors een oude ziel hebben. Ja, dat was nog lastig om met al die heilige dieren in India een beetje fatsoenlijk te experimenteren. Van labradors hebben we de eerste Swami-crème gemaakt. Een inslaand succes. Maar we zijn verder gegaan. Hoe versnel je dat proces nou nog meer? De mensheid heeft er per slot van rekening recht op. Toen zijn we aan het testen geslagen op een groep mensen in de Verenigde Staten, in van die trailer kampen. Een paar kampen verder hadden we succes. Ik geef je één woord: labradorembryo. Het huidige super effectieve Swami versnelt je reïncarnatie tot drie maal aan toe!

Lenny Lust, grootkapitalist. Hij doet het goed, wordt lekker rijk, de hele dag lekkere chica’s om hem heen en vormt in zijn eentje een impuls voor de Nederlandse economie. Respect.
Maar de verheven wereldverbeterpraatjes ruiken naar onvervalste stierenstront. Want bijvoorbeeld, dat Bhopal. Is dat niet de plek waar tot op de dag van vandaag getobd wordt met de gevolgen van een pesticidenramp?
En bij navraag bleken vele van de experimenten in Amerika gruwelijk te zijn mislukt. Honderden proefpersonen zijn aan het muteren geslagen. De lokale hulpverleners kunnen de impact van die activiteiten nog niet aangeven, zelfs niet bij benadering.
Daarbij bezocht de redactie uiteraard de labradorfokkerij in Nudistan en kwam daar vrij misselijk weer vandaan. Een Nudistaanse labrador zou een moord doen voor de habitat van een Nederlands kistkalf.
De redactie heeft echter nog geen resultaten van de Swami-lijn. Zijn er onder de lezers mensen die Swami gebruiken of weten van derden dat ze het product gebruiken? Neem dan contact op met Trash Chique.

* Lees ook dit schokkende artikel!

Trash Chique

Trash Chique is een online magazine dat sinds 2003 een trouwe schare lezers een inkijk geeft in de ranzige wereld van de smerig rijken.
We hebben een paar van deze playboys en playgirls bereid gevonden om op (on)regelmatige tijden op het enige echte Trash Chique Weblog te schrijven zodat u, kwijlend, kunt reageren.

Artikelen

Archieven

Grote Dank

Natuurlijk ziet het Trash Chique Weblog er geweldig uit. Ja, die Vasilis van Gemert die kan dat wel, goede websites maken.