☆ Trash Chique ☆ Vette auto's ☆ Sloopwerkzaamheden ☆ Achterklap ☆ Trashchique ☆

Juridische Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Trash Chique behoren te allen tijde aan Trash Chique, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Trash Chique is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Trash Chique is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Trash Chique wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Trash Chique.
Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Trash Chique op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Trash Chique aan te passen en of te wijzigen.

Trash Chique verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Trash Chique aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

Trash Chique staat niet in voor de veiligheid van haar website.
Trash Chique sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Trash Chique uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Trash Chique. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Trash Chique sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Trash Chique is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Trash Chique.

De deelnemer c.q. bezoeker van de intersite van Trash Chique is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

Bla bla, bla, bla, bla bla bla bla bla bla bla bla c.q. bla bla bla bla bla bla bla bla Trash Chique bla bla bla bla bla Trash Chique, bla bla bla bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla (bla bla bla bla bla bla bla bla), bla bla bla bla bla, bla bla bla bla bla bla (bla bla bla) bla bla bla bla bla bla Trash Chique bla bla bla, bla bla bla bla bla Trash Chique bla bla. Bla (bla bla bla) bla bla bla bla bla bla Trash Chique bla (bla bla, bla bla bla) bla bla (bla- bla bla-) bla, bla, bla bla bla bla bla bla bla bla Trash Chique. Bla bla (bla bla bla) bla bla bla bla bla bla Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla (bla bla bla) bla bla bla bla bla bla Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla.

Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla (bla) bla bla bla bla bla bla. Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Trash Chique bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Trash Chique. Bla bla bla bla (bla bla bla) bla bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, bla bla bla- bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla c.q. bla bla bla bla bla bla bla (bla) bla bla bla bla bla bla-bla.

Trash Chique bla bla bla c.q. bla bla (bla bla bla bla) bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla “bla” bla bla bla bla bla bla bla Trash Chique.

Bla bla c.q. bla bla bla bla bla Trash Chique bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Trash Chique

Trash Chique is een online magazine dat sinds 2003 een trouwe schare lezers een inkijk geeft in de ranzige wereld van de smerig rijken.
We hebben een paar van deze playboys en playgirls bereid gevonden om op (on)regelmatige tijden op het enige echte Trash Chique Weblog te schrijven zodat u, kwijlend, kunt reageren.

Artikelen

Archieven

Grote Dank

Natuurlijk ziet het Trash Chique Weblog er geweldig uit. Ja, die Vasilis van Gemert die kan dat wel, goede websites maken.